25
novembre
2015


Comparteix a les xarxes

Ugo Valentí, director de l’Smart City Expo & World Congress

Entre els dies 17 i 19 de novembre s’ha celebrat un any més a Barcelona l’Smart City Expo & World Congress. Aquesta trobada internacional té com a focus principal la necessitat de plantejar i debatre idees a l’entorn de les ciutats intel·ligents. En l’edició d’enguany hi han participat més de 450 expositors i més de 500 ciutats, que han presentat al món els seus models d’smart city. 

Mitjançant la tecnologia, una ciutat intel·ligent (smart city) gestiona els recursos d’una manera més sostenible per satisfer totes les necessitats que generen les noves formes de vida urbana. Però pot transformar-se en smart city qualsevol ciutat?

De fet, penso que és millor parlar de solucions que no pas de tecnologies perquè, en parlar només de tecnologies, podem donar la idea errònia que les smart cities són només quelcom tecnològic i no és així. La tecnologia és sense dubte un element transversal molt important en el desenvolupament de les ciutats intel·ligents, però no és el centre de tot plegat. De vegades, les solucions urbanes més intel·ligents no requereixen d’una innovació tecnològica sinó d’un replantejament que permeti utilitzar els recursos existents d’una manera diferent i més eficient.

Dit això, la proposta “smart” és un model vàlid per a tota mena de ciutats. Sovint es pensa que és un model per a grans metròpolis i no és cert. Les grans metròpolis necessiten solucions intel·ligents i les petites també, i hi ha models diferents per a cada ciutat i cada tipologia de ciutats té avantatges i inconvenients. Les ciutats petites tenen l’avantatge que l’aplicació generalitzada d’una solució concreta resulta més fàcil per la seva dimensió. En canvi, les grans ciutats solen disposar de més recursos per implementar noves iniciatives, mentre que les localitats més petites recorren encertadament a la fórmula de l’associació per implementar conjuntament projectes. Cada ciutat, per la seva grandària i característiques, té models diferents de finançament i implementació d’iniciatives.

Apunten les previsions que l’any 2050 el 75% de la població mundial viurà en àrees urbanes. En quins àmbits concrets l’aplicació de solucions intel·ligents contribuirà a crear ciutats més habitables?

Les solucions intel·ligents poden ajudar en quasi tots els aspectes de funcionament d’una ciutat. Per començar, ajudant-nos a fer un ús més eficient dels subministraments i els recursos, des de evitar la pèrdua innecessària d’aigua o electricitat en la distribució, fins a la optimització de rutes de recollida d’escombraries –amb el conseqüent estalvi de benzina, la no-emissió de gasos d’efecte hivernacle i la minimització de la congestió del trànsit– , fins a l’assoliment de canals de governança oberta més eficaços i participatius. Com comentàvem abans, la tecnologia és un element transversal molt important en el desenvolupament de solucions urbanes innovadores i en la necessària transformació de les ciutats.

Les noves formes de vida condicionen l’urbanisme de les ciutats. Fins a quin punt el concepte smart citycontribueix a millorar a nivell urbanístic aspectes com ara l’eficiència, la sostenibilitat o la mobilitat?

El concepte de smart city comporta un element que, encara que sembli mentida, ha evolucionat el model de gestió i de disseny urbà: la visió holística. Fins fa poc les ciutats es governaven de manera vertical i estanca entre departaments i això no afavoria una gestió eficient de la ciutat. Ara, des del paradigma smart, els canvis a mig termini es projecten de manera conjunta i coordinada per aconseguir coses tan senzilles com la unificació de calendaris en les actuacions urbanístiques per tal que en un carrer es millorin i ampliïn les canalitzacions, la xarxa elèctrica i la de telecomunicacions en una única actuació, en lloc de tres vegades per separat, amb el conseqüent estalvi de recursos i també de molèsties per al ciutadà que, al cap i a la fi, és sempre l’element central del model smart.

A dia d’avui, Barcelona és considerada a nivell global un referent en el món de les smart cities. Quins són els factors que l’han portat a aquest reconeixement?

Efectivament, crec que podem afirmar amb seguretat que Barcelona és un referent global en el terreny de les solucions urbanes intel·ligents. El lideratge de Barcelona en aquest sentit és una dada força objectiva. Fins a tres estudis diferents de la British Standards Institution (BSI), l’empresa Juniper Research, i l’acadèmic i especialista en ciutats intel·ligents Boyd Cohen situen a Barcelona com la primera en el llistat d’smart cities.

Aquest lideratge, a més, es fonamenta en tres factors crítics. En primer lloc, la ciutat ha estat des de fa anys un laboratori urbà en el que s’han pogut testejar noves tecnologies mitjançant pilots i on s’han aplicat solucions pioneres, com ara la instal·lació de llambordes i asfalt que absorbeixen els gasos d’efecte hivernacle, sistemes de pagament de l’aparcament mitjançant el mòbil o la instal·lació de enllumenat intel·ligent i eficient, per dir-ne només alguns.

D’altra banda, la ciutat ha comptat amb la valentia, el lideratge i el compromís polític decidit dels seus equips de govern per transformar la ciutat i fer-la un lloc millor per als seus ciutadans en tots els sentits. I en última instància, perquè Barcelona s’ha posicionat, a més, com un autèntic hub de coneixement sobre solucions urbanes intel·ligents amb el propi Smart City Expo World Congress que, en tan sols cinc edicions, s’ha convertit en l’esdeveniment mundial de referència i el lloc on ciutats dels cinc continents es reuneixen cada any per a compartir experiències, descobrir noves solucions i engegar projectes conjunts.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades

Barcelona as an epicenter of science and innovation

Noticies

Barcelona com a epicentre de ciència i innovació amb la creació del Barcelona Science Innovation District

Mountpark expandeix la seva presència a Espanya adquirint terreny per a la construcció d'un centre logístic

Noticies

Mountpark expandeix la seva presència a Espanya adquirint terreny per a la construcció d’un centre logístic

Talus Real Estate consolida la seva presència en la logística catalana

Noticies

Talus Real Estate consolida la seva presència en la logística catalana amb una adquisició de 47.000 metres quadrats