26
març
2015


Comparteix a les xarxes

Durant l’any 2014, el mercat immobiliari logístic a Catalunya va experimentar un notable creixement de superfície contractada el relació a l’any anterior, fins a assolir la xifra de 311.246 m², més d’un 15% superior a la de 2013.

Aquestes dades figuren en l’Informe de Mercat Industrial a Catalunya, corresponent al segon semestre de 2014, elaborat per la consultora immobiliària Forcadell, fet públic recentment. En l’informe es destaca, així mateix, que en el quart trimestre de l’any passat més d’un 90% de la contractació va ser neta, dada prou indicativa de l’important volum de superfície contractada per a ampliacions o noves instal·lacions a Catalunya, i de la tendència general del mercat.

De la contractació total en el segon semestre de 2014, més de 86.000 m² varen ser comercialitzats a primera corona de Barcelona, la zona més demandada. A la segona corona, per la seva banda, es va dur a terme una contractació de més de 72.000 m² al segon semestre, mentre que a tercera corona la superfície contractada va ascendir a prop de 69.000 m². En aquest sentit, cal ressaltar que el 46% de les operacions fetes en aquell període varen tenir lloc amb espais logístics de més de 5.000 m², fet que denota el gran interès dels operadors logístics per fer-se amb grans superfícies.

Entre les principals operacions de contractació d’espais logístics tancades al llarg de 2014 destaquen els 32.000 m2 deSitasa al El Plà de Santa Maria, el 20.000 m2 d’ID Logistics a Vilarodona,  els 15.000 m2 de World Duty Free Group a Barcelona, els 13.000 m2 de Molenbergnatie a la Zona Franca i els 10.000 m2 de Naeko Logistics a Sant Boi de Llobregat.

El Port de Barcelona, líder de la logística mediterrània
El III Pla Estratègic del Port de Barcelona 2015-2020, presentat recentment, estableix com a objectiu de la infraestructura esdevenir el principal centre de distribució euroregional a la Mediterrània, en competència amb els ports del nord d’Europa. Per materialitzar aquest objectiu, caldrà arribar als 70 milions de tones de càrrega o als 3 milions de contenidors, ampliant l’àrea de influència del Port.

El Port de Barcelona va registrar al 2014 un trànsit de mercaderies de 46,3 milions de Tm, un 9% més que l’any anterior. El trànsit de contenidors, així mateix, va assolir els 1,9 milions de TEU, un 10% més que al 2013, xifra que va representar un rècord històric per a la infraestructura. Ja al 2015, durant el mes de gener, el creixement del tràfic de contenidors ha estat d’un 8%, xifra que consolida definitivament la tendència creixent.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades