26
setembre
2016


Comparteix a les xarxes

  • • Les exportacions catalanes representen el 25,4% de les vendes a l’exterior de l’Estat
  • • El creixement de les exportacions catalanes ha estat superior al de la mitjana de la UE 

Les vendes de Catalunya a l’exterior han crescut un 2% entre gener i juny i han marcat un nou rècord en la sèrie històrica, segons dades fetes públiques el passat mes d’agost pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Les exportacions catalanes han assolit durant el primer semestre els 32.540 milions d’euros, una xifra que representa el 25,4% del total de vendes a l’exterior de tot l’Estat. En aquest sentit, cal ressaltar que el creixement de les exportacions catalanes ha estat superior al de la mitjana de la Unió Europea (-0,8%) i al de països com Alemanya (+1,5%), França (-1,2%) i el Regne Unit (-5,3%).

Segons les dades facilitades pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, els sectors que han actuat com a tractors de les vendes a l’exterior de Catalunya en aquest període han estat els productes químics, que han assolit els 8.620 milions d’euros, un 26,5% del total de les exportacions catalanes, (+1,4% interanual) i els béns d’equip, amb 6.170 milions d’euros (+15,8%).

Aquestes dades demostren un dinamisme empresarial creixent que fa que els productes i serveis catalans siguin competitius al món. L’economia catalana, de fet, té una taxa de cobertura (suma de les exportacions i les importacions comparades amb el PIB) superior a França, Itàlia, Noruega o Suècia, entre altres països.

A l’analitzar les exportacions cal destacar que el seu augment continuat és simultani a la baixada progressiva del pes que el mercat espanyol té en les vendes de les empreses catalanes. El punt d’inflexió va ser l’any 2008. Des d’aleshores, la dinàmica s’ha invertit i l’Estat ha anat perdent importància com a comprador de producte català en comparació amb la resta de països. L’any 2015 només un 37,7% de les exportacions catalanes van anar a parar a la resta de l’Estat, la meitat del que suposaven fa dues dècades. En total, les vendes a l’estranger van ser un 65% més altes que les destinades a l’Estat espanyol.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades