19
desembre
2017


Comparteix a les xarxes

  • L’economia catalana manté un fort creixement en el tercer trimestre, amb un augment intertrimestral del 0,8%
  • La indústria (+3,7%) i la construcció (+6,8%) impulsen principalment aquest creixement

El Producte Interior Brut de Catalunya (PIB) ha registrat un creixement interanual del 3,4% en el tercer trimestre del 2017, cinc dècimes més que la taxa registrada en el segon trimestre, segons la comptabilitat trimestral que elaboren conjuntament l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. L’economia catalana manté un fort creixement en el tercer trimestre, amb un augment intertrimestral de l’activitat del 0,8%.

Per sectors d’activitat, el creixement interanual del sector  industrial, d’una banda, se situa en un 3,7%, per sobre dels dos trimestres anteriors, i d’altra banda, tenint en compte la mitjana dels dotze darrers mesos, aquest creixement és més elevat a Catalunya que al conjunt de la zona euro.

D’altra banda, la construcció manté una dinàmica a l’alça i el tercer  trimestre d’enguany creix un 6,8%, gràcies al subsector residencial i, en particular, l’habitatge. I pel que fa al sector serveis, l’indicador mostra que l’activitat d’ocupació laboral té també una dinàmica a l’alça i que en termes de PIB s’hauria incrementat en un 3,3%.

En relació amb l’activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 7,8 % interanual en els nou primers mesos de l’any. Pel que fa a l’evolució de les exportacions de béns, finalment, els vuit primers mesos de l’any l’acumulat de les exportacions mostra un creixement interanual del 8,8% en valors corrents, superior al 2,1% del mateix període de 2016. Com ve succeint des de fa tres anys, les exportacions de més contingut tecnològic creixen per damunt de la mitjana de productes industrials.

[20/12/2017]

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades