18
juliol
2016


Comparteix a les xarxes

  • • Entre el 2010 i el 2015 els inversors estrangers hi van destinar 1.066 milions anuals de mitjana
  • • Per primer cop, la indústria ha sigut la responsable de la creació del 50% de tota l’ocupació

Segons les dades que apareixen en la Memòria econòmica de Catalunya publicada recentment pel Consell General de Cambres de Catalunya, la indústria manufacturera catalana ha protagonitzat fonamentalment el creixement de la inversió estrangera a Catalunya, concentrant el 60% de l’augment total del conjunt dels sectors econòmics del país.

Es tracta d’un indicador molt positiu conseqüència del replantejament del model productiu que va representar ara fa uns anys l’aposta per la reindustrialització a partir de la crisi econòmica i demostra, a més, la total confiança en Catalunya per part de les companyies que hi estan implantades. Un altre indicador que apunta la progressiva millora del sector industrial és que, per primer cop, la indústria ha sigut la responsable de la creació del 50% de l’ocupació, un pes que tradicionalment requeia en el sector dels serveis.

En aquest sentit, cal remarcar que els indicadors són desiguals any a any en relació a l’aportació del sector industrial al PIB o en la pròpia creació d’ocupació. En conseqüència, és més adequat agafar un període temporal més ampli per determinar si la tendència és o no favorable. D’aquesta manera, i segons les dades de l’informe, entre el 2010 i el 2015 els inversors estrangers van destinar 1.066 milions anuals de mitjana al sector manufacturer català, un 30% més que els 735 milions invertits de mitjana entre els anys 2004 i el 2009.

Finalment, la memòria també destaca com un dels factors clau per al creixement de l’economia catalana la capacitat d’internacionalització de les seves empreses, en un procés implacable iniciat a partir de l’afebliment de la demanda interna provocat per la crisi econòmica, que han fet créixer les exportacions a un ritme superior al de les exportacions mundials. El volum de vendes catalanes a l’exterior l’any 2015 va augmentar un 6,1% en comparació amb el mateix període del 2014, i va assolir la xifra històrica de 63.800 milions d’euros, segons dades fetes públiques al seu moment pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades