20
juny
2018


Comparteix a les xarxes

Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Avui, les estructures de govern metropolitanes esdevenen elements clau per impulsar la competitivitat, el desenvolupament sostenible, la mobilitat, la preservació del medi ambient i, més globalment, la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes d’un territori.

L’any passat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va entrar a formar part de la iniciativa Barcelona-Catalonia. Per què es va produir aquesta incorporació?

Les grans àrees urbanes del món estan sotmeses a canvis i transformacions d’abast global. El context socioeconòmic i polític que se’n deriva, així com els riscos relacionats amb l’augment de desigualtats i d’exclusió, porten a afrontar amb nous instruments els reptes dels ciutadans i ciutadanes que viuen a les metròpolis. Barcelona i la seva àrea metropolitana representen el 43% de la població, el 52% del PIB i el 52% dels treballadors de Catalunya. Ens cal posar en marxa tot el potencial de l’àrea metropolitana i treballar de forma coordinada, amb la ciutat de Barcelona -també municipi de l’àrea- i amb el conjunt del país. Així, la incorporació de l’AMB té com objectiu ampliar la base de representació del projecte Barcelona-Catalonia, arribant de forma coordinada al conjunt dels municipis que formen part de l’àrea metropolitana de Barcelona, i fent-ho a través de la nova Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, present al projecte Barcelona-Catalonia.

-Quin serà el rol de l’AMB dins de Barcelona-Catalonia?

La presència i participació de l’AMB a les principals fires internacionals d’inversió, com MIPIM a Cannes, EXPO REAL a Munic o Meeting Point a Barcelona, ens ha de permetre promoure la informació i l’ajuda necessàries per facilitar, dins les propostes contingudes en les diferents accions del projecte Barcelona-Catalonia, la inversió a l’àrea metropolitana de Barcelona, establint mecanismes proactius per situar aquest territori com una zona atractiva per invertir-hi, amb una bona coordinació entre els diferents agents públics i privats implicats en la captació i seguiment de les inversions.

-Els àmbits de gestió de l’AMB tenen a veure amb el territori i l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i la cohesió social. Quins són els seus projectes dins de la iniciativa?

Avui, les estructures de govern metropolitanes esdevenen elements clau per impulsar la competitivitat, el desenvolupament sostenible, la mobilitat, la preservació del medi ambient i, més globalment, la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes d’un territori. Calia que l’AMB participés també en un instrument com el projecte Barcelona-Catalonia  per afrontar junts els reptes de captació d’inversions, per incidir en l’àmbit econòmic i d’ocupació, amb visió conjunta metropolitana.

-Barcelona i Catalunya han estat reconegudes per segon any consecutiu per l’fDi Magazine per comptar amb millor estratègia de captació d’inversió estrangera. Quines són les claus d’aquesta estratègia d’èxit?

Segurament la constància en les accions i en la presència en els diferents àmbits internacionals. També la capacitat d’innovar en les propostes i en els mètodes de fer-nos presents al món i als llocs on cal explicar-nos.

Finalment, quins són els reptes que ha d’afrontar la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana per seguir sent un focus d’atracció per a la inversió estrangera i la captació de talent internacional?
Fer bé les coses, no tensionar als potencials receptors de crides a la inversió, ser clars amb les propostes, no modificar els escenaris d’actuació amb girs accelerats, explicar-nos molt i bé,… Moltes coses, accions i formes d’actuar que han estat model i referència al llarg d’anys i que cal preservar i millorar, i que cal ensenyar i explicar fora de casa nostra.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades