17
juny
2019


Comparteix a les xarxes

  • Catalunya va exportar productes industrials d’alta tecnologia per 1.891 milions d’euros
  • Entre aquests productes d’alta tecnologia destaca l’augment dels farmacèutics (+6,9%)


Segons les dades fetes públiques recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Catalunya va exportar productes industrials d’alta tecnologia per un valor de gairebé 1.891 milions d’euros en el decurs del primer trimestre del 2019, xifra que suposa un augment del 5,6% respecte al mateix període de l’any passat.

En aquest sentit, els productes d’alta tecnologia són els que més han incrementat les exportacions, mentre que els de nivell tecnològic baix i mitjà-baix han augmentat un 3,9% i un 2,3%, respectivament. En conjunt, les exportacions industrials han assolit un valor de 17.154,1 milions, amb un lleuger descens de l’1,4%.

En relació a aquests productes d’alt contingut tecnològic, han augmentat les vendes a l’exterior, sobretot, en el cas dels productes farmacèutics, amb un increment interanual del 6,9%. Per àrees geogràfiques, les vendes fora de la Unió Europea han crescut un 9,1%.  Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, d’altra banda, que representen gairebé la meitat de les exportacions catalanes de productes industrials, han assolit un valor de 8.280,4 milions, en aquest cas, amb una caiguda d’un 6,4% interanual.

Pel que fa a les vendes de productes de nivell mitjà-baix, amb un valor de 2.539,2 milions, han augmentat un 2,3%. Ha pujat especialment les exportacions a la UE (3,4%) tot i que han caigut lleugerament fora de la Unió (-0,1%). Els productes metàl·lics són els únics d’aquest nivell que han disminuït les vendes a l’exterior, amb un descens de l’1,8%.

Finalment, les exportacions de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 4.443,7 milions, han augmentat un 3,9% en relació amb el primer trimestre de l’any anterior. Per àrees geogràfiques, les exportacions d’aquest nivell a la Unió Europea han crescut un 2,9% i les vendes a la resta del món un 5,8%.

En relació a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 21.263.7 milions d’euros, amb un creixement interanual del 5,1%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger, l’alt (+5,7%), el mitjà-alt (+5,0%), el mitjà-baix (7,8%), i el baix (+3,2%). Les compres de productes industrials procedents de la Unió Europea han augmentat en els productes de nivell tecnològic alt (27,1%) i mitjà alt (3,5%), mentre que a la resta de nivells van disminuït en el mateix període.

[20/06/2019]

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades