23
octubre
2017


Comparteix a les xarxes

  • La xifra d’empreses amb seu a Catalunya va ser de 608.891 a l’inici de l’any 2017
  • Catalunya es la comunitat amb més societats actives sobre el total de l’Estat, amb un 18,5%

El nombre d’empreses actives amb seu a Catalunya va créixer un 5,6% entre els anys 2014 i 2017, segons dades publicades al Directori Central d’Empreses (Dirce), que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que recull l’informe Clima Industrial a Catalunya, que ha elaborat el Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda del Govern català.

En aquest sentit, cal destacar que si entre gener del 2014 i gener del 2017 la quantitat de societats catalanes va créixer aquest 5,6%, el creixement a l’Estat espanyol va ser quatre dècimes inferior. En concret, la xifra d’empreses actives amb seu a Catalunya va ser de 608.891 l’any 2017, un nivell molt semblant al registrat l’any 2010, quan el nombre d’empreses amb seu a Catalunya era de 609.670.

Segons dades de l’informe, l’Estat espanyol registra un patró de desacceleració des del 2014. Aquell any, el nombre d’empreses actives va pujar un 1,4% a Catalunya, mentre que a  l’Estat ho feia un 2,2%. En els exercicis següents, no obstant, l’evolució de les empreses amb seu a Catalunya, amb creixements del 2% el 2015 i del 2,1% el 2016, ha estat més positiva que al conjunt de l’Estat (1,6% el 2015 i 1,4% el 2016).

A principis d’aquest any, Catalunya era la comunitat que més societats actives concentrava sobre el total de l’Estat espanyol, un 18,5%. En segon lloc es trobava la Comunitat de Madrid, amb una quota del 16% sobre el total.

[20/10/2017]

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades