25
abril
2016


Comparteix a les xarxes

Grisha Domakowski, Cap de projectes de la Fundació b_TEC

Dins l’anomenat Eix Besòs, la UPC i les administracions promouen el Campus Diagonal Besòs-Barcelona KEY, amb l’objectiu de convertir el Besòs en un nou eix cívic, cultural i educatiu, amb la creació d’una zona d’excel·lència en els sectors de l’energia, de la mobilitat sostenible, de la tecnologia dels materials i de l’enginyeria biomèdica. La Fundació b_TEC coordina el disseny, el desenvolupament i la gestió del Campus Diagonal-Besòs.

Què és la Fundació b_TEC i qui en forma part? 
b_TEC és una fundació pública que coordina el disseny, el desenvolupament i la gestió del Campus Diagonal-Besòs. El seu Patronat està conformat per la UPC, la Generalitat de Catalunya, les administracions locals agrupades al Consorci del Campus Diagonal-Besòs (Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal) i la Universitat de Barcelona (UB). La Fundació està presidida pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Enric Fossas. 

La Fundació impulsa i desenvolupa el Campus Diagonal-Besòs. En què consisteix exactament el Campus Diagonal-Besòs? 
El Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya és un campus universitari de nova creació que inicia la seva activitat el setembre de 2016. Aquest és un projecte impulsat per diverses institucions, essencialment per la UPC, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona, i suposa de moment una inversió total de 96,5M€ i el desenvolupament de 3 edificis (edifici A dedicat fonamentalment a la docència, i els edificis C i I dedicats totalment a la recerca) corresponents a 53.000m2. A més de la docència, l’altre gran eix el constitueixen la recerca, la innovació i la transferència de coneixement. En total, s’hi instal·laran 27 grups de recerca i unitats transversals de recerca. Dos d’aquests grups estan integrats al Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) i són membres de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya. A més dels tres edificis actuals el Campus tindrà una residència d’estudiants i la possibilitat d’invertir en el projecte Barcelona KEY. El Campus també acollirà l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), el centre CERCA de referència en l’àmbit de l’energia a Catalunya.

Quin són els seus objectius principals a mig-llarg termini? 
El proper curs 2016-2017 l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) començarà les seves activitats al nou Campus de la UPC, comptant amb uns 3.500 estudiants de grau, màster i doctorat, i uns 400 docents i investigadors. En el mes de maig sortirà a concurs la residència d’estudiants amb 6.500m2 que complimentarà el Campus amb un edifici més que entrarà en servei a l’any 2018. A llarg termini està per desenvolupar el projecte Barcelona KEY que té com a objectiu l’arribada a Catalunya d’iniciatives i projectes d’inversió de nova activitat de recerca, empresarial i acadèmica de primer nivell internacional.

Quines són les seves principals magnituds a nivell de superfície, investigadors, estudiants, i en quina situació es troba en l’actualitat el Campus a nivell de desenvolupament? 
El Campus Diagonal-Besòs té 150.000 m2 de superfície potencial per edificar, dels quals actualment s’han construït 53.000 m2. En aquesta primera fase el Campus consta de tres edificis dedicats a la docència i a la recerca, amb les superfícies següents: Edifici A (27.979 m2), Edifici C (11.619 m2) i Edifici I (13.202 m2). L’Edifici A, de 12 plantes, acollirà l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) a partir del proper curs 2016-2017 i també en algunes de les seves plantes diferents; grups de recerca de la UPC en els àmbits de biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica i química. L’Edifici C, de 8 plantes, acollirà el Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRnE) i 6 grups de recerca de la UPC en els àmbits d’energia, materials i nanotecnologia. Per últim, a l’Edifici I, també de 8 plantes, s’hi instal·laran 8 grups de recerca, 3 dels quals treballen en l’àmbit de l’enginyeria de materials i 5 dels quals en l’àmbit d’enginyeria química. L’objectiu de l’EEBE és ser un centre acadèmic d’alta qualitat en l’àmbit de l’enginyeria per a la indústria del segle XXI, capaç d’actuar com a agent de transformació, en col·laboració amb el teixit socioeconòmic del país, i amb una clara vocació internacional. 

D’altra banda, el projecte Barcelona KEY també serà present al Campus Diagonal-Besòs. Què és i quin és el seu objectiu?
El principal objectiu del Barcelona-KEY és fer possible la ubicació en el Campus Diagonal-Besòs dels agents d’innovació i recerca, tant públics com privats, per a la creació d’un espai internacional de coneixement a l`àrea del Besòs, i per incrementar les sinergies amb la UPC i conjunt de projectes i institucions que estan treballant al Campus. Per fer-ho possible, el pla de treball s’orienta a donar a conèixer el Programa, cercar activament possibles usuaris i fer possible l’acord per a la definitiva instal·lació. El Programa representa un element clau per potenciar la capacitat de Catalunya i de la ciutat de Barcelona per tal d’atraure i retenir talent i per reforçar la capacitat del país d’exportar coneixement i al mateix temps convertir el territori en un impuls de noves inversions amb un alt valor afegit per a l’economia local i regional.

Què representa per a Barcelona disposar del Campus Diagonal-Besòs i com influiran els seus projectes en el posicionament internacional de la ciutat i Catalunya com a plataformes de coneixement, tecnològiques i d’innovació? 
Ubicat a la zona fronterera de les ciutats de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, aquest nou equipament metropolità es posarà en marxa el curs vinent i serà essencial per dinamitzar la zona. El Campus Diagonal-Besòs juga un paper important per potenciar l’eix Besòs com a infraestructura verda i per potenciar l’activitat econòmica d’empreses amb activitat en R+D i innovació en productes, processos i serveis que generen nova activitat econòmica en aquelles àrees de coneixement i sectors productius que resultin estratègics per a Barcelona i Catalunya.

www.btec.cat

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades

Barcelona as an epicenter of science and innovation

Noticies

Barcelona com a epicentre de ciència i innovació amb la creació del Barcelona Science Innovation District

Mountpark expandeix la seva presència a Espanya adquirint terreny per a la construcció d'un centre logístic

Noticies

Mountpark expandeix la seva presència a Espanya adquirint terreny per a la construcció d’un centre logístic

Talus Real Estate consolida la seva presència en la logística catalana

Noticies

Talus Real Estate consolida la seva presència en la logística catalana amb una adquisició de 47.000 metres quadrats