23
novembre
2016


Comparteix a les xarxes

Arturo Díaz – Director corporatiu CEO Barcelona – SAVILLS

El passat mes de juliol, la consultora immobiliària britànica Savills va obrir una oficina a Barcelona, que es va afegir a la que la companyia ja tenia a Madrid. Arturo Díaz es el director corporatiu de Savills a l’Estat espanyol i responsable de la delegació de Barcelona.

Fins a quin punt  va influir l’interès de l’inversor internacional en la obertura de l’oficina de Savills a la capital catalana? 
L’interès dels nostres clients internacionals pel mercat immobiliari de Barcelona va ser absolutament decisiu. El caràcter de la ciutat, la seva ubicació, el turisme, indústria i posicionament en quan a innovació, tecnologia i talent, sumat a uns preus actualment baixos al nostre mercat comparats amb altres ciutats europees, són tots ells factors que fan de Barcelona un mercat molt interessant per als inversores internacionals.

A grans trets, quins són els principals indicadors de Savills a nivell de serveis, presència internacional i oficines?
Savills és una consultora immobiliària internacional que cotitza a la Borsa de Londres, amb més de 30.000 empleats en 700 oficines i associats a tot el món. La nostra vocació és esdevenir la consultora de referència a cada mercat en el que operem, molt centrats en els nostres clients. No busquem ser els  més grans, sinó la confiança del millor servei. Ens basem en l’anàlisi i l’experiència. Els nostres equips es caracteritzen por la seva seniority, amb molta experiència i un alt coneixement de cada mercat local. A Espanya estem centrats en l’immobiliari terciari, i a nivell global s’hi suma el nostre posicionament en residencial luxe. Oferim assessorament altament especialitzat en inversió, agència d’oficines i de locals comercials local també per a expansió internacional, consultora de workplace, serveis de consultoria i valoracions, així com gestió d’immobles.

A què correspon el gruix del negoci de Savills a Barcelona i quin és l’objectiu de la companyia per a aquesta oficina? 
A Barcelona hem començat amb dos línies de negoci core de la companya, inversió i agència oficines. L’objectiu és anar creixent de manera orgànica, en funció de l’evolució del mercat i en col·laboració amb la nostra oficina a Madrid i la xarxa global de Savills. Per exemple, la nostra posició en valoracions és la tercera a nivell nacional. Prestem aquest servei a qualsevol lloc. En quan a serveis corporatius, podem també ajudar als nostres clients en els seus plans d’expansió a nivell internacional.

Quin és el perfil dels inversors, l’origen del capital i quin tipus de producte busquen a la ciutat? 
Realment estem davant d’un panorama diferent al que hem viscut en altres cicles. Podem afirmar que l’origen del diner és avui absolutament global, amb gran interès com és habitual dels family offices locals, combinat amb inversors institucionals internacionals, amb diferent perfil de risc i amb la tornada d’alguns institucionals nacionals, un cop superades les dificultats financeres fruit de la recessió anterior. A això s’hi ha de sumar la força de les Socimis i la reaparició, cada cop amb més força, del diner per a promoció residencial, tant nacional com internacional. Tant per la diversitat del seu perfil, com per l’origen geogràfic -per primer cop, dels cinc continents- podem dir que avui tenim un mercat plenament internacionalitzat.

Des del seu punt de vista, en quina situació es troben els sectors d’oficines i logístic, específicament, a Barcelona i Catalunya?
Respecte del mercat d’oficines a Barcelona podem dir que el moment és prometedor. Las rendes estan pujant i l’estoc disponible, especialment el d’alta qualitat, està tornant a mínims històrics. L’any passat la contractació d’oficines va ser altíssima i per a aquest any esperem descens, en gran mesura per la falta de producte disponible. Seria el moment d’iniciar nous projectes, però són pocs els que s’hi han llançat. En resum, s’espera un comportament positiu d’aquest segment a curt i mitjà termini.

La logística està vivint un comportament semblant tot i que encara més crític. La disponibilitat d’actius de qualitat al nostre mercat és pràcticament nul·la. I el problema és l’escassetat de sòl per a desenvolupaments d’aquest estil. Des del punt de vista de inversió la demanda es altíssima, però el producte no sempre cobreix els requeriments de la demanda. I quan els compleix, sol ser producte pitjor ubicat fruit d’aquesta centrifugació dels desenvolupaments allunyant-se cada cop més de la ciutat.

Cara al futur, quina és la tendència del sector immobiliari a mig termini i quins són els reptes i dificultats a superar? 
Clarament i després de la reordenació a tots els nivells del segment residencial, amb la correcció de preus i la lliçó apresa respecte al finançament, s’espera un creixement més racional del sector, tant del desenvolupament de promocions com de la rehabilitació. Respecte al sector terciari, seguirem veient molt interès en diversos mercats tradicionals, com retail, oficines i hotels, a més de la comentada logística, així com el sorgiment amb força d’actius alternatius com residències d’estudiants i de tercera edat,  hospitalaris d’assistència i per què no, altres com funeraris i d’administració pública en general. Són àrees menys madures i de retorns més alts que els tradicionals.

www.savills.es

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades