20
setembre
2017


Comparteix a les xarxes

  • Catalunya va rebre durant el primer trimestre de l’any un 10% més de turistes
  • El turisme té un pes important en l’economia catalana i representa un 12% del PIB

Catalunya va rebre durant el primer trimestre de l’any un 10% més de turistes fins arribar als 8,6 milions de turistes.  Catalunya, a més, va liderar l’arribada de turistes internacionals a l’Estat,  segons les dades de Frontur fetes públiques pel Ministeri de Turisme.

­­­­­D’altra banda, en els set primers mesos del 2017, Catalunya ha rebut 10.991 milions d’euros de despesa dels turistes internacionals, el que representa un creixement interanual del 14,0%. Catalunya concentra així el 22,4% de la despesa dels turistes a tot l’Estat entre gener i juliol. Són dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a partir de l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur).

La despesa mitjana per turista s’ha situat al juliol en els 1.099 euros, el que representa un creixement del 4,8% en relació amb el mateix període de l’any passat, mentre que la despesa mitjana diària ha assolit els 158 euros, l’equivalent a un increment del 3,8% interanual. La durada mitjana del viatge ha arribat als 7,0 dies, el que suposa un augment de l’1% en termes anuals.

El turisme té un pes important en l’economia catalana, atès que representa un 12% del PIB, aproximadament. Els principals mercats emissors de turisme estranger a Catalunya són: França (28,7%), el Regne Unit (10,6%), Alemanya (7,5%), Itàlia (7,1%) i Rússia (3,1%). Aproximadament el 80% del turisme estranger ve a Catalunya és per oci i vacances; un 10%, per treball, negocis, fires i congressos, i la resta, per altres motius diversos.

[09/20/2017]

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades