Àmbit

Sant Adrià de Besòs – Front del Riu Besòs

Àmbit

Badalona – Districte econòmic Nord i Sud

Àmbit

Badalona – L’Estrella

Àmbit

Besòs Barcelona