02
juny
2023


Comparteix a les xarxes

El sector arreglarà la manca de terrenys per la industrialització existent al territori evitant així la deslocalització de les empreses existents i expandint el teixit industrial del municipi.

Les dues parcel·les tenen una superfície, una de 8.483,31 m² sòl i 9.501,31 m² sostre i l’altre de 27.612,31 m² sòl i 27.612,31 m² sostre.

Les organitzacions interessades a adquirir-ne alguna parcel·la hauran d’haver presentat la sol·licitud telemàticament al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya abans del dia 22 de maig de 2023.

No hi ha una limitació quant al sector a explotar, hi ha diverses possibilitats. Està previst que sigui ús industrial i del sector terciari, però també estan admesos altres usos com logística, magatzem, serveis tècnics i mediambientals, mecànics d’automòbils, estacions de servei, serveis viaris, restauració, recreatiu, educatiu, sanitari-assistencial, esportiu per a activitats de gimnàs, pàdel, etc., cultural i serveis urbans.

El Pla de Llongafollia té una superfície de 8,31 hectàrees. Les parcel·les pertanyen a l’INCASÒL, que es troben prop del nucli urbà Sant Feliu de Pallerols i limitant amb la carretera C-63 que està direcció Olot.

Una totalitat de 3,6 hectàrees es destinaran a activitat econòmica i es concentraran en els terrenys anomenats Pla de Llongafollia. Per altra banda, els terrenys de cessió per equipaments públics i zones verdes es materialitzaran en la part situada a la Plana.

El nou sector d’activitat econòmica de Sant Feliu de Pallerols, curosament planificat per a una integració harmoniosa amb el seu entorn, es troba estratègicament prop del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades