27
setembre
2022


Comparteix a les xarxes

Barcelona posarà a la disposició de les persones majors un total de 1.908 habitatges protegits fins a gener de 2024. Això suposa un increment del 33% respecte als 1.433 habitatges actuals. Aquest increment es materialitzarà quan entrin en servei els 475 nous habitatges que es troben en diferents fases de construcció.

Les noves que encara estan en construcció i les que ja estan en funcionament són de lloguer protegit, dirigides a persones majors de 65 anys en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés a l’habitatge.

REQUISITS DELS HABITATGES PROTEGITS

El preu mig mensual de cada pis és de 444 euros i un dels requisits d’accés és que els ingressos anuals siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). A més, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) subvenciona el 62% del cost de totes les promocions.
El perfil de les persones que solen beneficiar-se d’aquesta promoció se situa entorn d’una edat mitjana de 81,2 anys, el 72% són dones i el 81% d’elles viuen soles.

EQUIPAMENT EN ELS HABITATGES

Els usuaris solen ser persones majors, com hem comentat anteriorment, i per això els habitatges estan equipats per a proporcionar-los una vida còmoda i funcional. Els pisos estan totalment adaptats i són de fàcil accés.

Els beneficiaris compten amb serveis que els ajuden a mantenir la seva autonomia personal, així com a millorar les seves condicions de vida i retardar en la mesura del possible el seu ingrés residencial. Els allotjaments compten amb els següents serveis:

  • Teleassistència
  • Lavabos equipats per a facilitar l’accés i evitar caigudes
  • Endolls a altures adequades
  • Salas polivalents per a activitats comunitàries
  • Servei de consergeria
  • Professionals de la geriatria i la neteja
  • Servei d’alarma interna

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades