01
desembre
2023


Comparteix a les xarxes

El Govern de Catalunya ha iniciat la construcció de més de 2.100 habitatges, assequibles i respectuoses amb el medi ambient, destinades al lloguer social en diversos municipis de la regió, amb una inversió total de 284 milions d’euros. Aquestes residències són part integral d’un programa governamental l’objectiu del qual és incrementar en 10.000 unitats el parc d’habitatges de lloguer social a Catalunya per a l’any 2026, sent la construcció directa responsabilitat de l’Incasòl. La majoria d’aquests nous desenvolupaments es localitzen en l’àrea metropolitana de Barcelona, on la demanda d’habitatges assequibles és urgent.

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha emfatitzat la prioritat del Govern a assegurar el dret a l’habitatge. Dels 2.155 habitatges programats per a enguany, algunes es troben en fase de construcció, mentre que unes altres estan en procés de disseny i planificació.

Aquests habitatges s’estan desenvolupant en terrenys propietat de l’Incasòl o a través d’acords amb els ajuntaments locals. La gestió i els criteris d’adjudicació recauen en l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en col·laboració amb cada municipi.
Es destaca una nova promoció a Santa Coloma de Gramenet, composta per 38 habitatges de lloguer assequible que s’espera que estiguin finalitzades en el primer trimestre de 2024. Aquest projecte forma part d’un pla de renovació urbana i constitueix una de les quatre proves pilot del projecte europeu Syn.ikia, orientat a construir edificis amb balanç energètic positiu i promoure comunitats sostenibles. Incorporant solucions com a control solar, ventilació natural i millores en l’aïllament. A més, participa en un projecte per a establir comunitats energètiques que comparteixin excedents d’energia entre edificis pròxims, contribuint així a la sostenibilitat i eficiència energètica en l’àmbit comunitari.
Neteja.

Comparteix a les xarxes

Notícies relacionades

ciudad de barcelona

Noticies

Iniciativa d’habitatges assequibles a Barcelona: Construcció de 1.700 llars per a abordar les necessitats d’habitatge