Related news

Barcelona as an epicenter of science and innovation

News

Barcelona as an epicenter of science and innovation with the creation of the Barcelona Science Innovation District

Cataluña atrae inversiones extranjeras por valor de 880 millones de euros en 2023

News

Catalonia attracts foreign investments worth 880 million euros in 2023

Mountpark expandeix la seva presència a Espanya adquirint terreny per a la construcció d'un centre logístic

News

Mountpark expands its presence in Spain by acquiring land for the construction of a logistics center

Talus Real Estate consolida la seva presència en la logística catalana

News

Talus Real Estate consolidates its presence in Catalan logistics with an acquisition of 47,000 square meters